پورا دارو ایرانیان
  • تهران - خیابان خالداسلامبولی - خیابان هفتم پلاک 22

رخ آرا پخش مهر آیین

شرکت رخ آرا پخش مهر آیین

مجموعه پخش رخ آرا در حوزه پخش محصولات زیبایی و بهداشتی امروز توانسته است بخش زیادی از محصولات گوناگون در این حوزه را در سراسر ایران پخش کند.

 

هدف از شکل گیری 

شرکت رخ آرا پخش مهرآئین در سال 1394 با هدف فروش و توزیع محصولات آرایشی بهداشتی برندهای گوناگون راه اندازی گردید و در تابستان 1399 به منظور حمایت از تولیدات داخلی و در راستای ارتقاء خدمات و گسترده تر نمودن جغرافیای توزیع، اقدام به توسعه شعب و نمایندگی های فروش در اقصی نقاط کشور نموده است.
 

Video file