پورا دارو ایرانیان
  • تهران - خیابان خالداسلامبولی - خیابان هفتم پلاک 22

پلاسما نوین فارمد

پلاسما نوین فارمد

این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین مراکز جمع آوری پلاسما جهت تهیه مواد اولیه برای تولید فرآورده های پلاسمای خون کشور تاسیس شد. این شرکت با بهره برداری از مراکز مجهز جمع آوری پلاسمای خون در مناطق فردیس، بهارستان، پاکدشت، اندیشه و همچنین مرکز مادر در جنوب کشور واقع در استان یزد در حال گسترش فعالیت و افزایش ظرفیت جمع آوری پلاسما می باشد.
 

تاریخچه فعالیت

جمع آوری پلاسما در مرکز فردیس از سال 1395 آغاز شد و به جهت توسعه در سراسر ایران شرکت پلاسما نوین فارمد به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین مراکز جمع آوری پلاسما جهت تهیه مواد اولیه برای تولید فرآورده های خونی درسال 1398 تاسیس شد. این شرکت با هدف افزایش ظرفیت جمع آوری پلاسما در سراسر ایران در حال گسترش جمع آوری پلاسما می باشد تا به حال 5 مرکز راه اندازی شده است و به زودی مراکز اصفهان و کرمان نیز بهره برداری خواهند شد.

تکمیل چرخه فرآورده های پلاسما؛ جمع آوری پلاسما تا توزیع

با راه اندازی مرکز جمع آوری پلاسما، زنجیره کامل از جمع آوری پلاسما تا فرآوری، پالایش و توزیع آن در سراسر ایران توسط گروه پورادارو ایرانیان انجام شده است و درحال گسترش می باشد.