پورا دارو ایرانیان
  • تهران - خیابان خالداسلامبولی - خیابان هفتم پلاک 22

نوین پلاسما پورادارو

نوین پلاسما پورادارو

شرکت نوین پلاسما پورادارو یکی از شرکت های تخصصی زیر مجموعه "گروه داروئی پورا دارو ایرانیان" می باشد که به منظور تأمین مواد اولیه و اساسی برای تولید دارو و محصولات بیولوژیک مشتق از پلاسما تأسیس شده است. فعالیت این شرکت با راه اندازی مرکز مجهز جمع آوری پلاسمای خون در مرکز مادر یزد در پاییز 1401 در جنوب کشور آغاز گردید و در گام بعدی مرکز اصفهان راه اندازی خواهد شد.  امید است طبق برنامه توسعه 5 ساله شرکت و راه اندازی مراکز جمع آوری پلاسما در سراسر کشور در کنار پشتیبانی داوطلبان خیر و نیکوکار برای اهدای پلاسما  بتوانیم جمع آوری پلاسمای اهدایی و تهیه داروهای استرتژیک مشتق از پلاسما برای بیماران خاص را سرعت بخشیم.

داستان شروع فعالیت:

این شرکت جهت تهیه مواد اولیه برای تولید فرآورده های خونی زیر مجموعه هلدینگ پورادارو ایرانیان تاسیس شد و با هدف افزایش ظرفیت جمع آوری پلاسما در سراسر ایران در حال گسترش مراکز جمع آوری پلاسما می باشد.
هم اکنون مرکز جمع آوری پلاسما پاکدشت با ظرفیت 38,000 لیتر و مرکز مادر یزد با ظرفیت 30 هزار لیتر در پاییز 1401 فعال می باشند و در گام بعدی مرکز اصفهان راه اندازی خواهد شد. در برنامه های آتی مراکز کرمان ،خرم آباد و ایلام و کرمانشاه و همدان نیز بهره برداری خواهند شد.

قراردادهای داخلی و خارجی:

شرکت نوین پلاسما  با شرکت پالایش و پژوهش خون برای استفاده از سردخانه برای دپوی پلاسما و همچنین تامین پلاسمای مورد نیا  آن شرکت، پس از راه اندازی خطوط تولید داروهای مشتق از پلاسما قراردادی منعقد کرده است.
همچنین شرکت نوین پلاسما علاوه بر مراکز موجود خود با سازمان انتقال خون قرارداد Toll Fractionation دارد که طبق این قرارداد پلاسمای خون جمع آوری شده به پالایشگرهای خارجی،  اکتافارما سوئیس و شرکت بایوتست آلمان ارسال می گردد.


تکمیل چرخه فرآورده های پلاسما؛ جمع آوری پلاسما تا توزیع

با راه اندازی مراکز جمع آوری پلاسما، زنجیره کامل از جمع آوری پلاسما تا فرآوری، پالایش و توزیع آن در سراسر ایران توسط گروه پورادارو ایرانیان انجام شده است و درحال گسترش می باشد.

Video file