پورا دارو ایرانیان
  • تهران - خیابان خالداسلامبولی - خیابان هفتم پلاک 22

POURAGEN COMPANY

شرکت پوراژن

شرکت تحقیقاتی و دانش بنیان پوراژن درحوزه تولید داروهای تخصصی زیست فناوری با تکنولوژی پیشرفته فعالیت می نماید. این مجموعه شامل کارخانه فرآورده های دارویی آزمایشگاه های کنترل کیفیت و مرکز تحقیق، توسعه و فناوری است و برندهای هیالوویسک، اپتاویسک و درماویسک را تولید و عرضه می نماید.

 

داستان شکل گیری

پوراژن در راستای دسترسی تمام ایرانیان به داروهای زیست فناوری با به روز ترین تجهیزات فنی و دارویی دنیا در سال 1397 راه اندازی شده است. این مجموعه شامل کارخانه فرآورده های دارویی آزمایشگاه های کنترل کیفیت و مرکز تحقیق، توسعه و فناوری است.
فرآیند تولید محصولات در سایت پوراژن بر اساس آخرین استانداردهای جهانی و با تکنیک های به روز صنعت تولید داروهای بیوتکنولوژی می باشد.