پورا دارو ایرانیان
  • تهران - خیابان خالداسلامبولی - خیابان هفتم پلاک 22

داروسازی پوراطب گستر

داروسازی پوراطب گستر ایرانیان

شرکت پوراطب به عنوان اولین و بزرگترین شرکت وارد کننده مکمل های غذایی و ورزشی، اکنون در زمینه تولید مکمل های غذایی فعالیت می نماید. برندهای ویتالی تون، ویواتیون، قرص های جوشان ویتافیز و ویتافیز پلاس و ویواکیدز (برند اختصاصی کودکان) و مکمل های ورزشی ویواپاور و سبد محصولی پروبیوتیک ها، از جمله محصولات مکمل های غذایی کمپانی ویتافارمد سوئیس و ﺑﺮﻧﺪ Health Burst (ﻫﻠﺚ ﺑﺮﺳﺖ) ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن تحت لیسانس آرنت آمریکا در گروه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮرادارو ایرانیان ﺗﻮﻟﯿﺪ و عرضه می گردد. همچنین برند پوراطب گستر با نام ویتاتایم در زمینه مکمل های غذایی به تازگی وارد بازار شده است.

 

داستان شروع فعالیت

شرکت دارویی پوراطب از سال 1379با واردات طیف وسیعی از محصولات برترین برندهای بین المللی در زمینه مکمل های غذایی، ورزشی و داروها از شرکت های معتبر اروپایی و آمریکایی توانست سهم عمده ای از بازار داخلی را به خود اختصاص دهد. 
از سال 1395 پوراطب در مسیر توسعه و نوآوری با احداث "کارخانه داروسازی پوراطب گستر ایرانیان" در زمینه تولید مکمل های غذایی با همکاری برندهای معتبر بین المللی، انتقال دانش و تکنولوژی مطابق با اصول GMP و استانداردهای روز دنیا، فعالیت جدید خود را آغاز نموده است. 
یکی از مهم ترین شرکت های همکار، ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ وﯾﺘﺎﻓﺎرﻣﺪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻮﮔﺎﻧﻮ است که به عنوان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎى ﻏﺬاﯾﻰ دارای سبد کامل انواع مولتی ویتامین ها و مواد معدنی برای تمامی سنین در گروههای محتلف کودکان، زنان و مردان می باشد. برندهای ویتالی تون، ویواتیون، قرص های جوشان ویتافیز و ویتافیز پلاس و برند اختصاصی کودکان ویواکیدز (به فرم قطره و شربت) و مکمل های ورزشی ویواپاور از جمله محصولات این کمپانی می باشند. همچنین به تازگی در سبد محصولی، پروبیوتیک ها برای تمامی گروه های سنی و به صورت اختصاصی برای کودکان، زنان و سالمندان با برندهای ویواتیون و ویواکیدز قرار گرفته است.
ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﻰ پوراطب ﺑﺮﻧﺪ Health Burst (ﻫﻠﺚ ﺑﺮﺳﺖ) را ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮐﻤﭙﺎﻧﻰ Arnet Pharmaceutical Corp در ﮔﺮوه ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮرادارو ایرانیان ﺗﻮﻟﯿﺪ می نماید. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت این برند ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن بوده و در گروه های سنی مختلف تولید و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

 

معرفی برندهای پوراطب گستر

با تکیه بر تجربه جهانی و همچنین تیم مجرب و متخصص، برند نیوسنتری (ماده اولیه محصولات از شرکت 21 سنتری آمریکا تهیه می گردد ) و ویتاتایم با سبد محصولی مکمل های غذایی به تازگی در پوراطب گستر رونمایی شده است که توسط متخصصان پوراطب گستر با توجه به نیاز ایرانیان فرموله و با بهترین مواد اولیه در گروه کارخانجات پوراطب گستر تولید می گردد. 

Video file